Kultakoukku

Kultakoukku

Kultakoukku -jigauskisa 2016

Säännöt

Kilpailun osallistumismaksu on 50€ / venekunta, jossa saa olla yhteensä kolme kalastajaa. Kisamaksu tulee maksaa ilmoittautumisen yhteydessä käteisellä kisakeskukseen viimeistään tuntia ennen kisan alkamista (viimeistään puoli tuntia ennen kuin siirtymisen kalastuspaikoille saa aloittaa).

Kippari ja  1. ja 2. varakippari tulee nimetä ilmoittautumisen yhteydessä, eikä nimettyjä henkilöitä ole mahdollista vaihtaa kesken kisan. Erillistä kuljettajaa ei saa olla veneessä kalastajia varten.

Aika

Kalastuskisa järjestetään Tervon Lohimaassa lauantaina 27.8.2016 klo. 10 - 16 välisenä aikana.

Ennen ja jälkeen kisa-ajan käytössä on 30 minuutin siirtymät, joiden puitteissa myös veneiden tulee olla takaisin laiturissa kisakeskuksessa. Siirtymiin varattuina aikoina kalastus on kielletty.

Kisa-alueelle saa alkaa siirtyä heti, kun tuomarit ovat antaneet siihen luvan.

Veneet, varusteet ja miehistö

Kilpailijat osallistuvat kisaan vapaaehtoisesti ja omalla vastuullaan. He saavat kilpailunumeronsa, joka kiinnitetään veneen kylkeen valvonnan helpottamiseksi.

Vesillä on noudatettava meriteiden sääntöjä. Toinen kilpailuvene on ohitettava niin, ettei siitä aiheudu haittaa kalastukselle ja käytännössä  50 metrin päästä.

Myös kalastus lähempänä kuin 30 metriä toisesta veneestä on kielletty.

Kilpailuun osallistuvilla 18 - 64- vuotiailla tulee olla kalastonhoitomaksu maksettuna. Maksun voimassaolo tarkistetaan kisaan ilmoittautumisen yhteydessä niin kipparilta kuin varakippariltakin.

Pelastus- tai paukkuliivejä tulee pitää yllä kisan aikana. Venekunta hylätään, jos he eivät noudata tätä turvallisuussääntöä.

Tuomaristo tarkastaa veneet ennen ja jälkeen kisojen. Saaliskaloja ei saa olla veneessä kilpailun aikana tapettuna koska kyseessä on catch & release kisa. Ainoastaan kalan pituuden mittaaminen ja valokuvaus on sallittu. Kaikki kalat on laskettava takaisin pyyntitapahtuman ja mittaamisen jälkeen.

Kalastusvälineet

Vain keinotekoiset vieheet ovat sallittuja. Matojen, Power Baitin, täkykalojen, taikinan ja toukkien tms. käyttö on kielletty.

Jigaaminen ja heittokalastus on sallittu kisoissa. Muut kalastuksen muodot, kuten onkiminen, pilkkiminen, uistelu, rokastus, tuulastus ja niin edelleen ovat kiellettyjä. Vertikaalijigauksen tulee tapahtua asianmukaisilla varusteilla, eli ei esimerkiksi kevennetyllä tasurilla ja pilkkivavalla.

Veneessä saa olla useampi vapa ja setti valmiina, mutta kalastuksen aikana saa käyttää vain yhtä settiä / kalastaja.

Kaikenlainen uistelu tms. on kielletty, ja siitä seuraa automaattinen hylkääminen kisoista. Vertikaali jigaus on sallittu mutta liikkuvan ja kalastavan veneen on omattava kaikuluotain, jota yleisesti hyödynnetään tässä kalastusmuodossa.

Kilpailualue

Kilpailualueena toimii Koskiveden ja Tervon salmen alue. Kilpailijat saavat mukaansa paperisen kartan, johon merkityllä kalastusalueella on lupa kalastaa. Jos vene kalastaa karttaan merkityn alueen ulkopuolella, venekunta hylätään.

Treenauksessa kisoja varten kalastajilla tulee olla kalastonhoitomaksu suoritettuna. Valvontaa suoritetaan alueella etukäteen ja jos vene kalastaa luvatta, menettää se oikeuden osallistua Kultakoukku kisaan.

Kilpailussa menestyminen ja kalojen kuvaaminen

Venekunta, jolla on suurin saaliin yhteispituus, voittaa kisan. Kisatulokseen hyväksytään kolme ahventa, kolme kuhaa ja yksi hauki.

Paremmuusjärjestys riippuu ainoastaan saaliin yhteispituudesta. Kisassa ei siis tarvitse saada seitsemää kalaa, vaan voittaja voi olla esimerkiksi se, joka pyytää suuren hauen, kolme kuhaa ja kaksi ahventa.

Alamittaisia kaloja ei hyväksytä kisatulokseen, ja alamittoja tulee myös noudattaa kisa-alueella.

Kalojen mittaus tapahtuu erikseen jaettavan mittalaudan avulla, jossa kala mitataan oikea kylki mittalautaan päin. Kuvassa tulee näkyä SELVÄSTI kala siten, että sen kuono on mittalaudan päätä vasten ja pyrstö asteikkoa vasten siten. Lukema on oltava helppo tarkastaa. Kisaan hyväksytään täyden senttimäärän ylitys (eli ei 52,6 cm, vaan 52 cm).

Jos kilpailijoilla on sama kalojen yhteispituus kilpailutuloksessa, paremmuuden ratkaisee se, kumpi venekunta on aiemmin saanut kaikki ko. kalat saaliiksi ja lähettänyt kuvat tuomaristolle.

Kilpailukuva kalasta lähetetään heti kuvauksen jälkeen tuomaristolle multimediaviestinä ja kuvasta tulee ilmetä: kalalaji, pituus, jaettava mittalauta, kilpalunumero sekä kalan pituuden täydet senttimäärät.

Kilpailijan vastuulla on, että hänellä on mukana asianmukainen puhelin, jolla voi lähettää kuvia tuomaristolle kisan aikana. Puhelin tulee tuoda tarkastettavaksi kuvien osalta heti, kun venekunta on saapunut rantaan.

Valvonta

Kisoissa kiertää yksi valvontavene, jonka puhelinnumero jaetaan kilpailijoille.

Epäselvissä tilanteissa, jotka liittyvät kisa-alueeseen, kalan mittaamiseen tai sääntöihin, kilpailijan tulee olla yhteydessä tuomareihin.

Jokaisen edellä mainitun säännön rikkominen johtaa hylkäämiseen, joten järjestäjä toivoo, että kilpailijat tutustuvat sääntöihin huolellisesti. Poikkeustilanteessa tuomarit voivat ennen kisan alkua muuttaa näitä sääntöjä tai tarkentaa niitä yksimielisellä päätöksellä, mistä tiedotetaan kilpailijoille ennen kisan alkamista. Protestimaksu on 100€ joka jää tuomareille, mikäli protesti ei mene läpi. Räikeissä sääntörikkomuksissa venekunta menettää oikeuden ottaa osaa Kultakoukku kisaan tulevaisuudessa.

Muut huomioitavat seikat

Kilpailijat eivät saa olla selvästi päihtyneinä kisan aikana ja heidän tulee noudattaa yleistä lakia merenkulkuun liittyen. Puhallutuksia hoitaa tarvittaessa toimitsijat rantaan tultaessa ja nimetty kippari osuu luonnollisesti tähän tarkastukseen. Kisassa saa pitää hauskaa, mutta alkoholi kuuluu vasta palkintojen jakoon ja loppubileisiin!

Ranta-asutusta ei saa häiritä, eikä kilpailija saa kalastaa lähempänä kuin 50 metriä rannasta, jossa on asutusta.

Järjestäjällä on oikeus tehdä sääntöihin tarpeellisia muutoksia siten, että kaikki kilpailijat ovat hyvissä ajoin tietoisia niistä. Kuitenkin enne kisastarttia.

Kisaan ei voi ilmoittautua ennakkoon, vaan ainoastaan kisapäivänä.

Kipparikokous pidetään 15min ennen kuin siirtymälle saa lähteä ja siinä tiedotetaan yleisesti säännöistä sekä niihin voidaan tehdä vielä muutoksia ja tarkennuksia. Tuomarit pidättävät kaikki oikeudet sääntöjen muutoksiin mutta osallistujämäärä pysyy samana.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hyväksy
Käyttämällä tätä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön analytiikkaa ja sisällön mukauttamista varten. Lisätietoja