Sähköpostilistan rekisteriseloste

1. Rekisterin pitäjä

Teemu Hiltunen, y-tunnus 2739857-3
c/o Lohimaa Fishing Services, Lohitie 701, 72210 Tervo

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Teemu Hiltunen
c/o Lohimaa Fishing Services, Lohitie 701, 72210 Tervo

3. Rekisterin nimi

Lohimaa Fishing Services sähköpostilistan tilaajarekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakkaan henkilötietojä voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten

Asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen
Palvelun toteuttaminen ja kehittäminen
Uusien palvelujen kehittäminen
5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavat tiedot:
– Etu- ja sukunimi
– Sähköpostiosoite

Tietoja säilytetään niin kauan kuin käyttäjä on tilaajana, jonka jälkeen tiedot poistetaan tietokannasta.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan käyttäjältä tilaamisen yhteydessä sekä mahdollisesti erikseen toteutetuissa kyselyissä

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta muille tahoille.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka on suojattu palomuurilla, sanasanoilla ja muilla teknisillä keinoilla. Tietokannat sijaitsevat lukitussa tilassa ja niihin pääsevät käsiksi vain ennalta nimetyt henkilöt.

Switch to mobile version