Sähköpostilistan tietosuojaseloste

1. Rekisterin pitäjä

Teemu Hiltunen y-tunnus 2739857
c/o Lohimaa Fishing Services, Lohitie 701, 72210 Tervo

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Teemu Hiltunen
c/o Lohimaa Fishing Services, Lohitie 701, 72210 Tervo

3. Rekisterin nimi

Lohimaa Fishing Services sähköpostilistan tilaajarekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakkaan henkilötietojä voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten

Asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen
Palvelun toteuttaminen ja kehittäminen
Uusien palvelujen kehittäminen
5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavat tiedot:
– Etu- ja sukunimi
– Sähköpostiosoite

Tietoja säilytetään niin kauan kuin käyttäjä on tilaajana, jonka jälkeen tiedot poistetaan tietokannasta.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan käyttäjältä tilaamisen yhteydessä sekä mahdollisesti erikseen toteutetuissa kyselyissä

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta muille tahoille.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka on suojattu palomuurilla, sanasanoilla ja muilla teknisillä keinoilla. Tietokannat sijaitsevat lukitussa tilassa ja niihin pääsevät käsiksi vain ennalta nimetyt henkilöt.

10. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisena ja allekirjoitettuna kohdassa 2. mainittuun osoitteeseen.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, voi rekisteröity pyytää niiden korjaamista. Korjauspyyntö tulee tehdä kirjallisena ja allekirjoitettuna kohdassa 2. mainittuun osoitteeseen.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Henkilötietolain 30 §:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

Kieltoasioissa rekisteröity voi olla yhteydessä kohdassa 2. mainittuun osoitteeseen.

13. Evästeiden käyttö

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa keräämään tietoa käyttäjien selailemista sivuista, sivusta, jolta käyttäjä on siirtynyt sivullemme, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja eikä käyttäjistä kerätä henkilökohtaisia tietoja, joiden perusteella yksittäinen käyttäjä voitaisiin tunnistaa.

Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita. Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu esim. Internet Explorer-selainohjelman ”Työkalut” -valikosta löytyvän ”Internet asetukset” -valikon kautta kohdasta ”Suojaus”.

On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

Switch to mobile version